Sofinancirani projekti

TOOL-OPTI
Optimizacija poslovanja manjših orodjarn

Načrtovane so izboljšave poslovnih procesov (1) z ureditvijo poslovnih procesov, (2) z razvojem infomacijskega sistema in delno digitalizacijo poslovanja, (3) z uvedbo elementov vitke proizvodnje in (4) uvedbo celovitega vzdrževanja strojev in opreme.
Namen operacije je povečati konkurenčnost podjetja. Razvoj informacijskega sistema in posledično delna digitalizacija poslovanja bo znižala stroške poslovanja, izboljšala učinkovitost dela in hkrati tudi negativne vplive na okolje.
Cilji in rezultati operacije:
– Pozitiven vpliv na okolje,
– Izboljšani delovni pogoji za zaposlene,
– Izboljšani delovni pogoji za planerja in vodstvo podjetja,
– Izboljšano bo zadovoljstvo strank.

Vrednost projekta: 48.800,00 €
Višina sofinanciranja: 20.000,00 €

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija za regionalni razvoj. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

LEARN MORE

Izvedli smo usposabljanje v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen usposabljanja in širitev kompetenc je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja NIOR d.o.o. na novih tujih trgih, pridobiti nove kompetence s področja trženja in prepoznavnost podjetja na tujih trgih in s tem povečati mednarodno konkurenčnost.
Namen usposabljanja je uporaba novih oprijemov digitalnega marketinga, ki so posledica izvajanja projekta E-poslovanje NIOR. Posledično se pričakuje izboljšanje digitalnih procesov poslovanja, večja prepoznavnost in optimiziranje medsebojne izmenjave podatkov.

Elektronsko poslovanje NIOR

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.
Vrednost projekta: 42.850 EUR.
Vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR.
Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR.
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).