TOOL DESIGN AND MANUFACTURING

rešitve po meri naročnika

Zadovoljimo tudi najbolj zahtevne stranke

Hiter odziv
Visoka učinkovitost
Kratki dobavni roki
Visokokakovostni materiali
Najvišja bonitetna ocena A1++

   

VIDEO predstavitev v angleščini

  

Tipov valjev

Različnih izdelkov
vsak mesec

Izvoz

Let izkušenj

Naše delo

NIOR je tehnološko visoko razvita družba za oblikovanje in proizvodnjo orodij. Začetki poslovanja segajo v leto 1984.

Ponujamo tehnično zahtevne rešitve omogočene z uporabo najsodobnejših strojev CNC s pripadajočim sistemom CAD-CAM.

Glavne kategorije izdelkov

Valji za proizvodnjo cevi  do premera 800 mm
Noži za razsekovanje pločevine
Osi za proizvodne linije
Krožni noži za razrez pločevine

Znani smo po

Fleksibilnost
Izkušnje
Najvišja kvaliteta
Lasten razvoj
Rešitve po meri
Kratek dobavni čas

Izdelek na ključ

Od zasnove izdelka do dostave do vrat vaše proizvodnje. Tako so vaši izdeki v varnih rokah od začetka do konca.

1

VAŠA IDEJA

Pri iskanju novih tržnih priložnosti vam pomagamo razvijati vašo idejo od idejne zasnove do končnega izdelka.

2

NAŠ RAZVOJ

Na osnovi potrebnih podatkov o vaši preoblikovalni liniji, podatkov o sistemu preoblikovalnih valjev izdelamo razvoj novega izdelka, ter ponudimo ustrezne najkvalitetnejše materiale priznanih evropskih proizvajalcev. S 35 letnimi izkušnjami strokovnih sodelavcev vam razvijemo najzahtevnejša orodja po vaši meri.

3

IZDELEK

S fleksibilno ekipo zaposlenih lahko hitro reagiramo na vaše potrebe ter vam kakovosten, natančno izdelan produkt z certifikati dostavimo v razmeroma kratkem roku.

Valji


Naši vodilni izdelki so valji za proizvodnjo cevi in profilov. Do sedaj je družba NIOR izdelala več tisoč različnih vrst valjev, kar nas uvršča v sam vrh podjetij za proizvodnjo valjev.
Izdelujemo jih po načrtih kupcev oziroma razvijemo konstrukcijo valjev za želen profil.

Noži

Program noži se je razvil na podlagi dolgoletnih izkušenj izdelave krožnih nožev za vzdolžni razrez pločevine v cevarstvu, kjer se zahteva visoka kvaliteta izdelka in dolga življenjska doba.

Osi

Možna je izdelava osi z hardcrom obdelavo, kar omogoča uporabo v ekstremnih obratovalnih pogojih. Mogoča je tudi izdelava osi z vgrajenim valjem, s krčnim nasedom.

TOOL-OPTI
Optimizacija poslovanja manjših orodjarn

Načrtovane so izboljšave poslovnih procesov (1) z ureditvijo poslovnih procesov, (2) z razvojem infomacijskega sistema in delno digitalizacijo poslovanja, (3) z uvedbo elementov vitke proizvodnje in (4) uvedbo celovitega vzdrževanja strojev in opreme.
Namen operacije je povečati konkurenčnost podjetja. Razvoj informacijskega sistema in posledično delna digitalizacija poslovanja bo znižala stroške poslovanja, izboljšala učinkovitost dela in hkrati tudi negativne vplive na okolje.
Cilji in rezultati operacije:
– Pozitiven vpliv na okolje,
– Izboljšani delovni pogoji za zaposlene,
– Izboljšani delovni pogoji za planerja in vodstvo podjetja,
– Izboljšano bo zadovoljstvo strank.
Vrednost projekta: 48.800,00 €
Višina sofinanciranja: 20.000,00 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija za regionalni razvoj. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

Izvedli smo usposabljanje v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen usposabljanja in širitev kompetenc je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja NIOR d.o.o. na novih tujih trgih, pridobiti nove kompetence s področja trženja in prepoznavnost podjetja na tujih trgih in s tem povečati mednarodno konkurenčnost.
Namen usposabljanja je uporaba novih oprijemov digitalnega marketinga, ki so posledica izvajanja projekta E-poslovanje NIOR. Posledično se pričakuje izboljšanje digitalnih procesov poslovanja, večja prepoznavnost in optimiziranje medsebojne izmenjave podatkov.

LEARN MORE

Elektronsko poslovanje NIOR

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.
Vrednost projekta: 42.850 EUR.
Vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR.
Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR.
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).